Diplomová práca – problematika nelegálnych skládok

Dobrý deň,
V svojej diplomovej práci sa zaoberám problematikou nelegálnych skládok a tiež mapujem situáciu aj vo vašej obci a preto by bol pre mňa cenný aj pohľad občanov na danú problematiku.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpsH3WD-wMOC8ehy2keDy6UDHMzEzux9HrDIhmMdRA_G944A/viewform?usp=sf_link
Ďakujem a prajem pekný deň

Jana Thomková