Sčítanie obyvateľov

Vážení spoluobčania,

obraciam sa na Vás s výzvou, aby ste sa elektronicky sčítali najneskôr do 31. marca 2021 na stránke www.scitanie.sk. Je to veľmi dôležité a  kontrolované. Tomu občanovi, ktorý nebude sčítaný, hrozí pokuta od 25 do 250 €.

Sčítanie je dôležité okrem iného aj preto, lebo s tým súvisí výška financií prostredníctvom podielových daní pre obec.

Ak nemáte možnosť sa elektronicky sčítať sami, máte vo svojom okolí príbuzných, alebo známych, ktorí Vám s tým pomôžu.

K dnešnému dňu je v našej obci sčítaných 80 % občanov a je potrebné sčítať posledných 20 %.

V Turč. Štiavničke 24. 3. 2021

                                                                     Peter Očka – starosta obce