Testovanie na COVID-19 bude v našej obci v sobotu 3.4.2021 od 9-14 h.


Vážení spoluobčania,

testovanie sa uskutoční v našej obci v sobotu 3. 4. 2021 od 9. do 14. hodiny v areáli športového klubu na ihrisku.

Otestovať sa vo vlastnom záujme môžu prísť všetci občania, okrem tých, ktorí COVID-19 v posledných 3 mesiacoch prekonali.

Žiadame všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola za posledných štrnásť dní pozitívne testovaná, aby zostali v karanténe a testovania sa nezúčastnili.

V Turčianskej Štiavničke, 29. 3. 2021

                                                                  Peter Očka

                                                                  starosta obce