Testovanie na COVID-19 bude v našej obci v sobotu 17.4.2021 od 9-14 h.

Vážení spoluobčania,testovanie na COVID-19 sa uskutoční v našej obci v sobotu 17. 4. 2021 od 9. do 14. hodiny v areáli športového klubu na ihrisku.Otestovať sa vo vlastnom záujme môžu prísť všetci občania, okrem tých, ktorí COVID-19 v posledných 3 mesiacoch prekonali.Žiadame všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola za posledných štrnásť dní pozitívne testovaná, aby zostali v karanténe a testovania sa nezúčastnili.

V Turčianskej Štiavničke,
12. 4. 2021

Peter Očka
starosta obce