Testovanie na COVID-19 bude v našej obci v sobotu 1.5.2021 od 9-14 h.

Vážení spoluobčania,testovanie na COVID-19 sa uskutoční v našej obci v sobotu 1. 5. 2021 od 9. do 14. hodiny v areáli športového klubu na ihrisku.

Otestovať sa vo vlastnom záujme môžu prísť všetci. Žiadame všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola za posledných štrnásť dní pozitívne testovaná, aby zostali v karanténe a testovania sa nezúčastnili.

Peter Očka
starosta obce