Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 9. 2021 o 17:00 hod.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 9. 2021 o 17:00 hod.

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVAJÚ OBČANOV NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO ŠTVRTOK, DŇA 2. SEPTEMBRA 2021 O 17. HODINE V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU.