Ako sa stať pestovateľom

Nadácia Kia venuje každoročne nemalé finančné prostriedky na podporu škôl i regiónov v rôznych aktivitách. Jedným z grantových programov bolo tento rok i Dobrovoľníctvo 2021, do ktorého sa zapojila aj naša ZŠ s MŠ s projektom Ako sa stať pestovateľom. Veľmi nás potešilo, že náš projekt bol podporený a získali sme finančné prostriedky na realizáciu nášho zámeru. Našim cieľom bolo prostredníctvom hry a zážitkového učenia rozvíjať vedomosti a manuálne zručnosti detí  ZŠ i MŠ v pestovaní rastlín a naučiť ich vidieť a ohodnotiť výsledky svojej práce. Veľké poďakovanie patrí nielen nadácii, ale i rodičom a priateľom školy, ktorí nám pomohli s výstavbou skleníka-pp. Švrlovi, Sajdákovcom, Vrabcovi, Korčekovi, Smižikovi, Chalupkovi – dúfam, že sme na nikoho nezabudli. Po vybudovaní podložia a postavení skleníka sme sa mohli pustiť do práce. Deti sadili, okopávali, polievali, učili sa pestovať. Mali radosť z vlastnej úrody, ktorú sa učili spracovávať-vyrábali zdravé šaláty, na ktorých si potom aj pochutili. Poďakovanie preto patrí aj p. učiteľkám a kuchárkam, ktoré pre deti pripravovali zaujímavé aktivity. V našom projekte plánujeme pokračovať aj v budúcnosti a rozširovať ho o ďalšie zaujímavé činnosti, z ktorých budeme mať všetci radosť.  Z.Malinová