Oznámenie o prerušení distribúcie EE – 06. 11. 2021

Oznámenie o prerušení distribúcie EE – 06. 11. 2021

Vážená obec/mesto,

oznamujeme,
že od: 06.11.2021 07:00:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len “SSD”). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a
lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 06.11.2021 18:00:00 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

EIC kód odberného miesta / Časť obce Ulica / Číslo domu popisné
24ZSS6310879000O / Turčianska Štiavnička / 1. mája / 270
24ZSS4532160000I / Turčianska Štiavnička / Turčianska Štiavnička
24ZSS4500662000G / Turčianska Štiavnička / Turčianska Štiavnička / 0
24ZSS4500973000L / Turčianska Štiavnička / Turčianska Štiavnička / 0
24ZSS6308268000M / Turčianska Štiavnička / Turčianska Štiavnička / 33