pohľad z kukučky

panoráma z kríža

Vitajte na stránke obce
Obec leží na podhorí Veľkej Fatry pri vyústení Kantorskej doliny do Turčianskej kotliny, vzdialená asi 9 km na východ od Martina. Územie nesie stopy staroslovienskeho osídlenia. Prvá písomná zmienka je z roku 1474 – Sczewnicza. Táto pôvodne poddanská obec patrila Sklabinskému hradu. Od roku 1527 patrila Révayovcom, ktorí sa stali vlastníkmi Sklabinského panstva. Neskôr tu mala majetky aj rodina Ujhelyovcov. Názov obce je odvodený podľa prameňa uhličitej kyselky v chotári. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a domácou výrobou plátna.

Vážení spoluobčania, rodina Janidžárová…

Vážení spoluobčania rodina Janidžárová, touto cestou ďakuje občanom, ktorí sa podieľali na likvidovaní následkov požiaru ich rodinného domu. Zároveň Obecný ...
čítať viac

Fašiangy 22.2.2020

DHZ Turčianska Štiavnička Vás pozývaFAŠIANGOVÁ ZÁBAVA hostinec u Grófa - v sobotu 22.2.2020 od 16:00 sa podáva kapustnica od 20:00 ...
čítať viac

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 12.2.2020

• stiahnuť 12.2.2020 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac

Nové knižné tituly

Milí čitatelia, obecná knižnica v spolupráci s obcou vypracovala projekt so žiadosťou o finančnú dotáciu za účelom nákupu knižných titulov ...
čítať viac

Zápisnica a uznesenie z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke 16.12.2019

• stiahnuť 16.12.2019 / Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke ...
čítať viac

Kalendáre 2020

Takéto kalendáre sme pre Vás pripravili pre rok 2020 ...
čítať viac