Author: Peter Vrabec

Home / Peter Vrabec
Nové knižné tituly
Post

Nové knižné tituly

Milí čitatelia, obecná knižnica v spolupráci s obcou vypracovala projekt so žiadosťou o finančnú dotáciu za účelom nákupu knižných titulov rôznych žánrov. Táto dotácia bola schválená a získali sme financie v hodnote 1000 € na nákup kníh. Zakúpené knihy sú: odborná literatúra, krásna literatúra, knihy pre deti a mládež a rôzne iné. Z verejných zdrojov...

Vážení spoluobčania
Post

Vážení spoluobčania

Obecný úrad v našej obci organizuje finančnú zbierku na podporu občanov Prešova, ktorí boli postihnutí tragédiou – výbuchom plynu v bytovke. Občania, ktorí majú pocit takýmto spôsobom pomôcť, nech prinesú na Obecný úrad finančnú čiastku, ktorá bude po ukončení zbierky odoslaná na verejný účet k tomu určený. V Turč. Štiavničke 10. 12. 2019 Peter Očkastarosta obce