Category: Aktuálne oznamy obce

Post

prednáška 17. 2. 2017 – PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)

17. 2. 2017 prednáška nebude!!! O náhradnom termíne Vás budeme informovať. OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA PREDNÁŠKU PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí) 17. 2. 2017 v piatok o 17:00 h. V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU prednášajúci: PhDr. Dana Flešková, PhD.

Post

OZNAM Vtáčia chrípka

Miesto nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka (volavky popolavej): okolie Kantorského potoka za futbalovým ihriskom v Turč. Štiavničke.. 1. Nahlásenie chovu hydiny Turčianska Štiavnička 2. Info pre verejnosť Turčianska Štiavnička 3. Vtáčia chrípka