Category: Aktuálne oznamy obce

Nové knižné tituly
Post

Nové knižné tituly

Milí čitatelia, obecná knižnica v spolupráci s obcou vypracovala projekt so žiadosťou o finančnú dotáciu za účelom nákupu knižných titulov rôznych žánrov. Táto dotácia bola schválená a získali sme financie v hodnote 1000 € na nákup kníh. Zakúpené knihy sú: odborná literatúra, krásna literatúra, knihy pre deti a mládež a rôzne iné. Z verejných zdrojov...

Vážení spoluobčania
Post

Vážení spoluobčania

Obecný úrad v našej obci organizuje finančnú zbierku na podporu občanov Prešova, ktorí boli postihnutí tragédiou – výbuchom plynu v bytovke. Občania, ktorí majú pocit takýmto spôsobom pomôcť, nech prinesú na Obecný úrad finančnú čiastku, ktorá bude po ukončení zbierky odoslaná na verejný účet k tomu určený. V Turč. Štiavničke 10. 12. 2019 Peter Očkastarosta obce

Vážení majitelia motorových vozidiel
Post

Vážení majitelia motorových vozidiel

Obecný úrad v Turčianskej Štiavničke, bol vyzvaný Policajným zborom SR,  aby urobil predbežné opatrenia s majiteľmi motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na miestnych komunikáciách  a tým porušujú zákon o cestnej premávke č. 8/2009, § 23. odst. 1, v ktorom sa okrem iného píše: ,,pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3...

Slovensko spieva koledy 2019
Post

Slovensko spieva koledy 2019

Folklórna skupina Kukučka Turčianska Štiavnička  pozýva občanov na vianočný program: Slovensko spieva koledy 2019. Spolu si zaspievame päť známych kolied v stredu 11. 12.2019 o 18,00 hodine pred obecným úradom. Tešíme sa na Vás