Category: Aktuálne oznamy obce

Jarmok ľudový remesiel – 9.12.2017
Post

Jarmok ľudový remesiel – 9.12.2017

OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA VÁS  POZÝVA  NA JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL V SOBOTU, DŇA 9. DECEMBRA 2017 V KULTÚRNOM DOME V TURČ. ŠTIAVNIČKE SO ZAČIATKOM O 12. HODINE PREDÁTE, ALEBO NAKÚPITE: DOMÁCE KOBERCE, PRÚTENÉ KOŠE, VÝŠIVKY, VIANOČNÉ OZDOBY, OPLÁTKY, DROTÁRSKE VÝROBKY, MAĽOVANÉ NA SKLE A Z TOHO MNOHÉ AJ S UKÁŽKAMI PRI PRÁCI ĎALEJ: DOMÁCE KLOBÁSY DO VIANOČNEJ KAPUSTNICE, NA PRIAMU...

Post

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo...

Post

Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ

ObecTurčianska Štiavnička podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l...