Category: Aktuálne oznamy obce

Post

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo...

Post

Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ

ObecTurčianska Štiavnička podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l...

Post

prednáška 17. 2. 2017 – PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí)

17. 2. 2017 prednáška nebude!!! O náhradnom termíne Vás budeme informovať. OBECNÝ ÚRAD TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA PREDNÁŠKU PSYCHOLOGICKÉ aspekty dospievania (hrozba látkových a nelátkových závislostí) 17. 2. 2017 v piatok o 17:00 h. V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU prednášajúci: PhDr. Dana Flešková, PhD.

Post

OZNAM Vtáčia chrípka

Miesto nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka (volavky popolavej): okolie Kantorského potoka za futbalovým ihriskom v Turč. Štiavničke.. 1. Nahlásenie chovu hydiny Turčianska Štiavnička 2. Info pre verejnosť Turčianska Štiavnička 3. Vtáčia chrípka