Category: Aktuálne oznamy obce

Rozšírenie materskej školy v obci Turčianska Štiavnička
Post

Rozšírenie materskej školy v obci Turčianska Štiavnička

Názov prijímateľa: Obec Turčianska Štiavnička Názov projektu: Rozšírenie materskej školy v obci Turčianska Štiavnička Cieľ projektu: Cieľ projektu je umožniť vzdelávanie a výchovu deťom v predškolskom veku pre vidiecku oblasť (okresu Martin) s relatívne vyšším nárastom populácie ako je tomu v ostatných častiach Slovenska. Máme záujem poskytovať nadštandardné služby v oblasti výchovy a vzdelávania detí...