Category: Aktuálne oznamy obce

Nové knižné tituly
Post

Nové knižné tituly

Milí čitatelia, obecná knižnica v spolupráci s obcou vypracovala projekt so žiadosťou o finančnú dotáciu za účelom nákupu knižných titulov rôznych žánrov. Táto dotácia bola schválená a získali sme financie v hodnote 1000 € na nákup kníh. Zakúpené knihy sú: odborná literatúra, krásna literatúra, knihy pre deti a mládež a rôzne iné. Z verejných zdrojov...