Category: Všetky oznamy obce

Nové knižné tituly
Post

Nové knižné tituly

Milí čitatelia, obecná knižnica v spolupráci s obcou vypracovala projekt so žiadosťou o finančnú dotáciu za účelom nákupu knižných titulov rôznych žánrov. Táto dotácia bola schválená a získali sme financie v hodnote 1000 € na nákup kníh. Zakúpené knihy sú: odborná literatúra, krásna literatúra, knihy pre deti a mládež a rôzne iné. Z verejných zdrojov...

Vážení spoluobčania
Post

Vážení spoluobčania

Obecný úrad v našej obci organizuje finančnú zbierku na podporu občanov Prešova, ktorí boli postihnutí tragédiou – výbuchom plynu v bytovke. Občania, ktorí majú pocit takýmto spôsobom pomôcť, nech prinesú na Obecný úrad finančnú čiastku, ktorá bude po ukončení zbierky odoslaná na verejný účet k tomu určený. V Turč. Štiavničke 10. 12. 2019 Peter Očkastarosta obce

Vážení majitelia motorových vozidiel
Post

Vážení majitelia motorových vozidiel

Obecný úrad v Turčianskej Štiavničke, bol vyzvaný Policajným zborom SR,  aby urobil predbežné opatrenia s majiteľmi motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na miestnych komunikáciách  a tým porušujú zákon o cestnej premávke č. 8/2009, § 23. odst. 1, v ktorom sa okrem iného píše: ,,pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3...