Category: Všetky oznamy obce

Post

Martico oznamuje užívateľom káblovej televízie nasledovné

Vážení spoluobčania, firma Martico oznamuje užívateľom káblovej televízie nasledovné: z dôvodu ukončenia televíznych staníc na Dajto a Doma v SD kvalite, ktorá je vhodná pre analógové vysielanie, nie je možné v súčasnej dobe tieto programy poskytovať, lebo na tieto zmeny firma Martico nemá zatiaľ novú technológiu na ich spracovanie a vysielanie. Firma Martico hľadá spôsob...

Post

Beh v srdci SNP 3. ročník Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP – 28.8.2015

Beh v srdci SNP 3. ročník Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP M-SR v cestnom behu policajtov Všeobecné ustanovenia: Usporiadateľ:                 Obce Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička, Sučany a Klub bežeckého lyžovania Martin Termín konania:            28. augusta 2015 (piatok) Miesto konania:             Sklabiňa, okres Martin Prihlášky:                      Zaslať do 26.8. 2015 na adresu Ján Holiga, Jedľoviny 90, 03608 Martin alebo mailom...

Post

HORNÝ vs. DOLNÝ koniec 4. júla 2015

Pozývame všetkých občanov Turčianskej Štiavničky na športovú akciu Horný koniec proti Dolnému. V sobotu 4. júla v areáli futbalového ihriska od 8:30 do 9:30 h. sa môžete zaregistrovať na športové disciplíny: – futbal, stolný tenis, streľba zo vzduchovky a volejbal v kategóriách. deti do 10 a 15 rokov, muži do 40 a nad 40 rokov a ženy. o 10:30 h....

Post

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE 10. júla 2015 (piatok) o 17. hod.

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA – pozemkové spoločenstvo Ul. Partizánov 167/10, 038 51 Turčianska Štiavnička (tel.: 043 4293 429, 0918 639 788) Vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE dňa 10. júla 2015 (piatok) o 17. hodine v zasadačke Obecného úradu v Turčianskej Štiavničke   Program:    1) Otvorenie 2) Správa o činnosti – predseda US 3) Správa revíznej komisie – predseda komisie 4)...