Category: Všetky oznamy obce

Post

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

STAROSTA OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA POZÝVA OBČANOV NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V UTOROK, DŇA 3. MARCA 2015 O 18. HODINE V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU PROGRAM: Záznam z následnej finančnej kontroly (informácia) Smernica č. 1 /2015 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce . . . (schválenie) Smernica č. 2/2015 – o verejnom obstarávaní (informácia) Smernica č. 3/2015 – na zabezpečenie vykonávania...

Post

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

starosta obce Turčianska Štiavnička Vás pozýva na ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v pondelok dňa 15. decembra 2014 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu   PROGRAM: STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2015-1017NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2015-2017 VZN O DANIACH A O POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNY ODPAD rôzne

Post

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Vo štvrtok, dňa 11. decembra 2014 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu. Program: – otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – oznámenie predsedu (člena) volebnej komisie o výsledku volieb – zloženie sľubu starostu obce (prečítanie a podpísanie sľubu) – odovzdanie insígnií starostovi obce – zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva...

Post

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014 Zvolený starosta: Peter Očka (NEKA) – 351 hlasov ———————————————————————- Ivan Zachar (SMER-SD) – 121 hlasov Zvolení poslanci: Peter Vrabec, Mgr. art. (NEKA) – 353 hlasov Renáta Matisová (SNS) – 337 hlasov Ivana Tomková (SNS) – 308 hlasov Miroslav Gregor (SNS) – 201 hlasov Martina Hrušková, Mgr. (SNS) – 195...

Post

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 15. novembra 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce   Turčianska Štiavnička 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Turčianskej Štiavničke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: Peter Očka, 56 rokov, typograf, Partizánov 10/167, Turčianska Štiavnička, nezávislý kandidát Ivan Zachar, 32...