Obec

Home / Obec

Turčianska Štiavnička – obec v číslach (údaje k 31. 12. 2012)

 
  • Základná charakteristika   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 512702
Názov okresu Martin
Názov kraja Žilinský
Štatút obce obec
PSČ 038 51
Telefónne smerové číslo 043
Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok 1474
Nadmorská výška obce – mesta v m 430
Celková výmera územia obce [m2] 14 071 929
Hustota obyvateľstva na km2 64
 
 
  • Spádovosť obce   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Turčianska Štiavnička
Sídlo pracoviska daňového úradu Žilina
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Sučany
Sídlo Okresného súdu Martin
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Martin
Sídlo pracoviska obvodného úradu Martin
Sídlo Územnej vojenskej správy Žilina
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Martin
 
  • Technická vybavenosť   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Pošta áno
Káblová televízia áno
Verejný vodovod áno
Verejná kanalizácia áno
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno
Rozvodná sieť plynu áno
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – názov Sučany
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy – vzdialenosť v km 4
 
  • Šport   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Kúpalisko umelé alebo prírodné nie
Telocvičňa nie
Ihrisko pre futbal (okrem školských) áno
 
 
  • Kultúra   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Knižnica áno
Videopožičovňa a DVD požičovňa nie
Kino stále nie

 
  • Zdravotníctvo   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Lekárne a výdajne liekov nie
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých nie
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast nie
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa nie
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa nie
 
 
  • Životné prostredie   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Skládka komunálneho odpadu nie
Komunálny odpad áno
Využívaný komunálny odpad áno
Zneškodňovaný komunálny odpad áno
 
  • Vybrané služby   (31.12.2012)
 
Ukazovateľ Hodnota
Predajňa potravinárskeho tovaru áno
Pohostinské odbytové stredisko áno
Predajňa nepotravinárskeho tovaru nie
Predajňa pohonných látok nie
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel nie
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá nie
Hotel (motel, botel) nie
Penzión *** až * nie
Turistická ubytovňa **, * nie
Chatová osada *** až * nie
Kemping **** až * nie
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia nie
Komerčná poisťovňa nie
Komerčná banka nie
Bankomat nie
 
  • Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001
 
Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu – počet  721  741
    muži – počet  361  373
    ženy – počet  360  368
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %
99,72 99,06
Maďarská % 0,00 0,00
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 0,00 0,00
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,28 0,67
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %
26,49 33,74
Evanjelické % 38,28 50,07
Gréckokatolícke % 0,14 0,81
Pravoslávne % 0,00 0,00
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 12,48 14,44
Ostatné % 0,00 0,00
Nezistené % 22,61 0,81
Osoby ekonomicky aktívne spolu  359
    muži  205
    ženy  154
Pracujúci spolu  289
    muži  172
    ženy  117
Nezamestnaní spolu   52
    muži   33
    ženy   19
Domy spolu  268  274
Trvale obývané domy spolu  222  224

zdroj: mestská a obecná štatistika MOŠ – http://portal.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.