Doprava / spoje

Home / Obec / Doprava / spoje

Martin – Sučany – Turčianska Štiavnička (platnosť od 13.12.2009)

Martin – Sučany – Podhradie, Konské – cez T.Š. (platnosť od 13.12.2009)