Ocenenia obce

Home / Obec / Ocenenia obce

DEDINA ROKA 2003

Ocenenie v kategórii

“Starostlivosť o životné prostredie“

Turčianska Štiavnička (okres Martin)
ocenenie „Za uplatňovanie výnimočných prístupov v obnove životného prostredia a v krajinotvorbe“