Štiavnický kotlík

Home / Obec / Podujatia / Štiavnický kotlík
Štiavnický kotlík
(suťaž vo varení kotlíkového guľášu)