Samospráva

Home / Samospráva
adresa:
Obecný úrad Turčianska Štiavnička
Jána Kostru 92/76
038 51 Turčianska Štiavnička
 
telefón: 043/429 34 29
fax: 043/429 34 90
mobil: 0918639788
email: starosta@tstiavnicka.sk
web: www.turcianskastiavnicka.sk
 
starosta obce:
Peter Očka (DOMA DOBRE)
 
zástupca starostu:
Mgr. art. Peter Vrabec (SNS)
 
poslanci obecného zastupiteľstva:
Renáta Matisová (SNS)
Michal Maják (NEKA)
Ing. Ján Jankovič (NEKA)
Ivana Tomková (SNS)
Peter Švrlo (NEKA)
Ing. Josef Valvoda (SNS)
 
hlavný kontrolór obce: Ing. Jaroslav Hlavatý
mzdová účtovníčka: Anna Fischerová
hlavná účtovníčka: Magdaléna Rybárová
miestne dane a poplatky: Dana Lamošová
kronikár obce: Mgr. Margita Gregorová
údržbár: Marián Smolár
upratovačka: Janka Poloncová
 
Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: nestránkový
Streda: 7.30 – 17.00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7.30 – 13.00
Obedňajšia prestávka pondelok a streda: 12.30-13.30