Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2014:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
639/2014 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 19.12.2014 639/2014
638/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 19.12.2014 638/2014
637/2014 Darovacia zmluva 19.12.2014 637/2014
636/2014 Zmluva o nájme bytu 19.12.2014 636/2014
634/2014 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 19.12.2014 634/2014
606/2014 Zmluva o nájme bytu 4.12.2014 606/2014
605/2014 Zmluva o nájme bytu 4.12.2014 605/2014
569/2014 Kúpno – predajná zmluva 14.11.2014 569/2014
546/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa §3 zák.č.116/1990 Zb. 27.10.2014 546/2014
483/2014 Dodatok č.4 ku zmluve číslo 200516977 23.9.2014 483/2014
480/2014 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve číslo 1541/2011 zo dňa 21.6.2011 23.9.2014 480/2014
460d/2014 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.6.2011 17.9.2014 460d/2014
460c/2014 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2011 17.9.2014 460c/2014
460b/2014 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.6.2011 17.9.2014 460b/2014
460a/2014 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 1541/2011-PR zo dňa 21.6.2011 v znení Dodatku č.1 17.9.2014 460a/2014
478/2014 Smlouva o programovém zajištění kulturní akce 13.9.2014 478/2014
449/2014 Zmluva o reklame a propagácii 11.9.2014 449/2014
426/2014 Hromadná licenčná zmluva 18.8.2014 426/2014
425/2014 Hromadná licenčná zmluva 15.8.2014 425/2014
421/2014 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 8.8.2014 421/2014
418/2014 Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 5720031717 zo dňa 15.4.2011 5.8.2014 418/2014
415/2014 Zmluva o dielo 1.8.2014 415/2014
409/2014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom 31.7.2014 409/2014
406/2014 Zmluva o externom manažmente 30.7.2014 406/2014
388/2014 Zmluva č.53/POD3-38/14 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 10.7.2014 388/2014
366/2014 Zmluva o nájme bytu 7.7.2014 366/2014
363/2014 Zmluva o nájme bytu 7.7.2014 363/2014
339/2014 Zmluva o poskytnutí služieb 18.6.2014 339/2014
332/2014 Zmluva o spolupráci 18.6.2014 332/2014
323/2014 Zmluva o nájme bytu 6.6.2014 323/2014
309/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 4.6.2014 309/2014
270/2014 Zmluva o propagácii a reklame 5.5.2014 270/2014
216/2014 Zmluva o nájme bytu-dodatok č. 1 1.4.2014 216/2014
206/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.4.2014 206/2014
205/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.4.2014 205/2014
150/2014 Zmluva o programovom zaistení kultúrnej akcie 1.4.2014 150/2014
143/2014 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 3.3.2014 143/2014
133/2014 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 3.3.2014 133/2014
100/2014 Zmluva o poskytovaní služby- zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov 3.3.2014 100/2014
47/2014 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 31.1.2014 47/2014