Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2015:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
586/2015 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb 30.12.2015 586/2015
574/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 21.12.2015 574/2015
565/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku 16.12.2015 565/2015
545/2015 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 30.11.2015 545/2015
502/2015 Mandátna zmluva č.014/2015 9.11.2015 502/2015
492/2015 Kúpna zmluva 2.11.2015 492/2015
418/2015 Zmluva o vykonaní reklamy 18.9.2015 418/2015
390/2015 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ 27.8.2015 390/2015
367/2015 Zmluva o propagácii a reklame 1.8.2015 367/2015
362/2015 Zmluva o nájme bytu 31.7.2015 362/2015
361/2015 Zmluva o nájme bytu 31.7.2015 361/2015
360/2015 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 31.7.2015 360/2015
359/2015 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 31.7.2015 359/2015
347/2015 Darovacia zmluva 22.7.2015 347/2015
341/2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 22.7.2015 341/2015
321a/2015 Kúpnopredajná zmluva 10.7.2015 321a/2015
316/2015 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 7.7.2015 316/2015
312/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2015_PKR_GR_010-153 1.7.2015 312/2015
311/2015 Zmluva o nájme bytu 1.7.2015 311/2015
310/2015 Zmluva o nájme bytu 1.7.2015 310/2015
309/2015 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 1.7.2015 309/2015
308/2015 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.1 1.7.2015 308/2015
288/2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných 19.6.2015 288/2015
260a/2015 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 1 1.6.2015 260a/2015
251/2015 Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet 26.5.2015 251/2015
242/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 20.5.2015 242/2015
240/2015 Kúpna zmluva 18.5.2015 240/2015
208/2015 Dodatok č.3 ku zmluve o odvoze odpadu 27.4.2015 208/2015
189/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 16.4.2015 189/2015
168/2015 Hromadná licenčná zmluva 1.4.2015 168/2015
167/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.4.2015 167/2015
163/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 1.4.2015 163/2015
162/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie – finančných prostriedkov 27.3.2015 162/2015
157/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie – finančných prostriedkov 23.3.2015 157/2015
156/2015 Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu 23.3.2015 156/2015
145/2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní 12.3.2015 145/2015
141/2015 Zmluva o reklame 11.3.2015 141/2015
94/2015 Kúpna zmluva 20.2.2015 94/2015
55/2015 Zmluva o zadanie zákazky pre projekt: Protipovodňové opatrenia obce Turčianska Štiavnička 29.1.2015 55/2015
39/2015 Nájomná zmluva č.03285/2014-PNZ P40982/14.00 21.1.2015 39/2015
25/2015 Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb 19.1.2015 25/2015