Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2016:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
774/2016 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 30.12.2016 774/2016
756/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 22.12.2016 756/2016
742/2016 Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátov na eID 16.12.2016 742/2016
741/2016 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 16.12.2016 741/2016
712/2016 Zmluva o nájme bytu 30.11.2016 712/2016
711/2016 Zmluva o nájme bytu 30.11.2016 711/2016
709/2016 Dodatok ku kúpno – predajnej zmluve 30.11.2016 709/2016
707/2016 Zmluva o nájme bytu- dodatok č.3 30.11.2016 707/2016
704/2016 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1120528 29.11.2016 704/2016
694/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 23.11.2016 694/2016
687/2016 Zmluva o propagácii a reklame 22.11.2016 687/2016
682/2016 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 12.9.2016 682/2016
676/2016 Zmluva o reklame 16.11.2016 676/2016
674/2016 Zmluva o vykonaní reklamy 16.11.2016 674/2016
650a/2016 Zmluva o dielo č. 1/2016 3.11.2016 650a/2016
645/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 5 2.11.2016 645/2016
644/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 5 2.11.2016 644/2016
643/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 2 2.11.2016 643/2016
642/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 2 2.11.2016 642/2016
641/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 5 2.11.2016 641/2016
640/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 1 2.11.2016 640/2016
639/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 5 2.11.2016 639/2016
638/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 2 2.11.2016 638/2016
637/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 2 2.11.2016 637/2016
636/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 1 2.11.2016 636/2016
635/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 5 2.11.2016 635/2016
634/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 1 2.11.2016 634/2016
633/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 2 2.11.2016 633/2016
632/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 5 2.11.2016 632/2016
631/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 1 2.11.2016 631/2016
630/2016 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 2 2.11.2016 630/2016
616/2016 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 25.10.2016 616/2016
610a/2016 Návrh poistnej zmluvy 24.10.2016 610a/2016
596/2016 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb a o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov 19.10.2016 596/2016
587/2016 Zmluva o spolupráci 14.10.2016 587/2016
582/2016 Kúpno – predajná zmluva 12.10.2016 582/2016
576/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.10.2016 576/2016
559/2016 Zmluva na dodávku ovocia zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2016/2017 5.10.2016 559/2016
557/2016 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého 4.10.2016 557/2016
550a/2016 Zmluva o spolupráci 30.9.2016 550a/2016
511/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.9.2016 511/2016
510a/2016 Zmluva o dielo č. 002 13.9.2016 510a/2016
508/2016 Zmluva o vkladovom účte- termínovaný vklad 5.9.2016 508/2016
500a/2016 Zmluva o dielo č. 20160701 5.9.2016 500a/2016
484/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 24.8.2016 484/2016
449/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci 28.7.2016 449/2016
408/2016 Zmluva č. 114195 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 6.7.2016 408/2016
400a/2016 Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 30.6.2016 400a/2016
392/2016 Zmluva o nájme 29.6.2016 392/2016
375/2016 Darovacia zmluva 1422/CVTISR/2016 22.6.2016 375/2016
341/2016 Poistná zmluva č.:2405214242 10.6.2016 341/2016
337/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.6.2016 337/2016
328/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 6.6.2016 328/2016
317/2016 Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.5.2016 317/2016
314/2016 Zmluva o dielo č. 1/2016 uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 31.5.2016 314/2016
308/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena 27.5.2016 308/2016
279/2016 Mandátna zmluva 10.5.2016 279/2016
278/2016 Kúpna zmluva 10.5.2016 278/2016
270/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5.5.2016 270/2016
267/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3.5.2016 267/2016
263/2016 Zmluva o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci 2.5.2016 263/2016
252/2016 Zmluva o dielo č.2/2016 na spracovanie Územného plánu obce Turčianska Štiavnička 25.4.2016 252/2016
249/2016 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-214/2016 25.4.2016 249/2016
236/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 18.4.2016 236/2016
231/2016 Zmluva č.ZSV0121201602 15.4.2016 231/2016
230/2016 Zmluva č.26601 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 15.4.2016 230/2016
227/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných 13.4.2016 227/2016
221/2016 Zmluva o dodávke plynu 11.4.2016 221/2016
204/2016 Zmluva o dielo 1.4.2016 204/2016
203/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.4.2016 203/2016
169/2016 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-R-214- 18.3.2016 169/2016
126/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/09/513 zo dňa 30.09.2009 22.2.2016 126/2016
90a/2016 Zmluva o dielo č. 20160101 1.2.2016 90a/2016
50A/2016 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 18.1.2016 50A/2016
34/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 15.1.2016 34/2016
30/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných 15.1.2016 30/2016
10A/2016 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ 7.1.2016 10A/2016
7/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných 7.1.2016 7/2016
588/2015 Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 2.1.2016 588/2015
587/2015 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 2.1.2016 587/2015