Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2017:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
591/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.11.2017 19.12.2017 591/2017
588/2017 Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s cennými papiermi-výpoveď 18.12.2017 588/2017
576/2017 Zmluva o postúpení investorských práv a záväzkov 7.12.2017 576/2017
557/2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 30.11.2017 557/2017
556/2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 30.11.2017 556/2017
553/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 30.11.2017 553/2017
521/2017 Zmluva o dielo 10.11.2017 521/2017
500a/2017 Zmluva o prenájme vozidla 3.11.2017 500a/2017
488/2017 Zmluva o dielo 26.10.2017 488/2017
486/2017 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 25.10.2017 486/2017
480/2017 Kúpna zmluva 24.10.2017 480/2017
463/2017 Zmluva o združenej dodávke plynu 16.10.2017 463/2017
455/2017 Dohoda o vyplatení jednorazového lojalitného bonusu 12.10.2017 455/2017
450/2017 Kúpna zmluva 11.10.2017 450/2017
441/2017 Zmluva o servisnej službe 3.10.2017 441/2017
423/2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo 22.09.2017 423/2017
420A/2017 Poistná zmluva číslo 9101960439 20.09.2017 420A/2017
418/2017 Zmluva o dielo 19.09.2017 418/2017
407/2017 Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy 11.09.2017 407/2017
392/2017 Zmluva o nájme bytu 31.08.2017 392/2017
391/2017 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.2 31.08.2017 391/2017
389/2017 Kúpna zmluva 30.08.2017 389/2017
386/2017 Výpoveď zmluvy 28.08.2017 386/2017
345/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2017 7.08.2017 345/2017
333/2017 Zmluva o nájme bytu 31.07.2017 333/2017
332/2017 Zmluva o nájme bytu 31.07.2017 332/2017
331/2017 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 31.07.2017 331/2017
330/2017 Zmluva o nájme bytu – dodatok č. 3 31.07.2017 330/2017
329/2017 Zmluva o dielo 28.07.2017 329/2017
315/2017 Zmluva o dielo 14.07.2017 315/2017
312/2017 Kúpna zmluva 11.07.2017 312/2017
305/2017 Zmluva o dielo 10.07.2017 305/2017
285/2017 Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSV0121201602 20.06.2017 285/2017
280A/2017 Zmluva o dielo 18.06.2017 280A/2017
277/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 12.06.2017 277/2017
239/2017 Zmluva o dielo 19.05.2017 239/2017
218/2017 Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu 02.05.2017 218/2017
206/2017 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW 24.04.2017 206/2017
175/2017 Mandátna zmluva 27.03.2017 175/2017
174/2017 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 27.03.2017 174/2017
147/2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-956 zo dňa 7.7.2015 17.03.2017 147/2017
142/2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 16.03.2017 142/2017
96/2017 Zmluva o dielo 15.02.2017 96/2017
82/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 07.02.2017 82/2017
78/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 03.02.2017 78/2017
73/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 02.02.2017 73/2017
58/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 30.01.2017 58/2017
57/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 30.01.2017 57/2017
50A/2017 Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 26.01.2017 50A/2017