Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2020:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
303/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 22.5.2020 303/2020
300/2020 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Turčianska Štiavnička 21.5.2020 300/2020
298/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/G950 21.5.2020 298/2020
293/2020 Zmluva o reklame 19.5.2020 293/2020
284/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.5/2019 uzavretej dňa 17.10.2019 18.5.2020 284/2020
271/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.5/2019 uzavretej dňa 17.10.2019 11.5.2020 271/2020
270/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.5/2019 uzavretej dňa 17.10.2019 11.5.2020 270/2020
249/2020 Zmluva o dielo 24.4.2020 249/2020
198/2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete 30.3.2020 198/2020
197/2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete 30.3.2020 197/2020
178/2020 Zmluva č.320 0642 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 18.3.2020 178/2020
144/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 2.3.2020 144/2020
143/2020 Nájomná zmluva na automobil 28.2.2020 143/2020
139/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 26.2.2020 139/2020
105/2020 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 12.2.2020 105/2020
84/2020 Dodatok č.4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 5.2.2020 84/2020
61/2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 24.1.2020 61/2020