Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2020:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
198/2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete 30.3.2020 198/2020
197/2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete 30.3.2020 197/2020
178/2020 Zmluva č.320 0642 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 18.3.2020 178/2020
144/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 2.3.2020 144/2020
143/2020 Nájomná zmluva na automobil 28.2.2020 143/2020
139/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 26.2.2020 139/2020
105/2020 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 12.2.2020 105/2020
84/2020 Dodatok č.4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 5.2.2020 84/2020
61/2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 24.1.2020 61/2020