Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2021:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
479/2021 Zmluva na dodávku ovocia zeleniny a výrobkov z nich 25.10.2021 479/2021
478/2021 Dohoda č. 21/23/010/29 25.10.2021 478/2021
424/2021 Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk 22.9.2021 424/2021
421/2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 22.9.2021 421/2021
411/2021 Kúpna zmluva 14.9.2021 411/2021
410/2021 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí grantu č.21080 14.9.2021 410/2021
406/2021 Zmluva o prenájme reklamnej plochy 9.9.2021 406/2021
405/2021 Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov 9.9.2021 405/2021
358/2021 Zmluva o dielo 18.8.2021 358/2021
332/2021 Zmluva o dielo č.1/2021 20.7.2021 332/2021
312/2021 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 7.7.2021 312/2021
292/2021 Kúpna zmluva 22.6.2021 292/2021
258/2021 Zmluva o dielo č. O/16/2021 31.5.2021 258/2021
257/2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/513 31.5.2021 257/2021
233/2021 Zmluva č. 321 0575 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 14.5.2021 233/2021
229/2021 Zmluva o poskytnutí grantu č.21080 12.5.2021 229/2021
223/2021 Zmluva o zriadení vecného bremena č. O 22-/202 7.5.2021 223/2021
208/2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) 29.4.2021 208/2021
186/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 22.4.2021 186/2021
180/2021 Zmluva o dielo a poskytovaní služieb 19.4.2021 180/2021
170/2021 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 15.4.2021 170/2021
169/2021 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 15.4.2021 169/2021
168/2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOMAg STOMA-DENT s.r.o. 15.4.2021 168/2021
166/2021 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 15.4.2021 166/2021
165/2021 Kúpna zmluva 15.4.2021 165/2021
150/2021 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 7.4.2021 150/2021
147/2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 7.4.2021 147/2021
140/2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOMAg STOMA-DENT s.r.o. 30.3.2021 140/2021
131/2021 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-63/2021 26.3.2021 131/2021
130/2021 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-63-007/2021 26.3.2021 130/2021
121/2021 Poistná zmluva 22.3.2021 121/2021
100/2021 Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb 8.3.2021 100/2021
72/2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOMAg STOMA-DENT s. r. o. 18.2.2021 72/2021
51/2021 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 5.2.2021 51/2021
23/2021 Zmluva o poskytovaní služieb 21.1.2021 23/2021