Zmluvy, faktúry, objednávky

Home / Samospráva / Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2021:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2020:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2019:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2018:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2017:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2016:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2015:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2014:
Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2013: