Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2019:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
734/2019 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 30.12.2019 734/2019
714/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 11.12.2019 714/2019
702/2019 Dohoda č.19/23/010/53 o pomoci v hmotnej núdzi 3.12.2019 702/2019
696/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 29.11.2019 696/2019
693/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 27.11.2019 693/2019
692/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 27.11.2019 692/2019
691/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 27.11.2019 691/2019
662/2019 Zmluva o poskytovaní služieb 14.11.2019 662/2019
656/2019 Mandátna zmluva č.8 12.11.2019 656/2019
654/2019 Zmluva o dielo č. 7 na zhotovenie projektu 11.11.2019 654/2019
646/2019 Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSV0121201602 6.11.2019 646/2019
630a/2019 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 4.11.2019 630a/2019
630/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 4.11.2019 630/2019
629/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.3 4.11.2019 629/2019
628/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.6 4.11.2019 628/2019
627/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 4.11.2019 627/2019
626/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.2 4.11.2019 626/2019
625/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 4.11.2019 625/2019
624/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.3 4.11.2019 624/2019
623/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 4.11.2019 623/2019
622/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 4.11.2019 622/2019
621/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.2 4.11.2019 621/2019
620/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.6 4.11.2019 620/2019
619/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.2 4.11.2019 619/2019
618/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.3 4.11.2019 618/2019
617/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.6 4.11.2019 617/2019
616/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.1 4.11.2019 616/2019
615/2019 Zmluva o nájme bytu – dodatok č.3 4.11.2019 615/2019
611/2019 Zmluva o dielo č. 360/114/105 29.10.2019 611/2019
580a/2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. 6/2019 na výkon stavebného dozoru stavby: „Stavebné úpravy objektu kultúrneho domu za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov“ 22.10.2019 580a/2019
566/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 17.10.2019 566/2019
562/2019 Zmluva o dielo č.5/2019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 17.10.2019 562/2019
560a/2019 Zmluva o poskytovaní služieb na projekt „ Stavebné úpravy objektu kultúrneho domu za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov“ 17.10.2019 560a/2019
555/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 15.10.2019 555/2019
481/2019 Zmluva o manažmente projektu 5.9.2019 481/2019
449/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19.8.2019 449/2019
445/2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT 19.8.2019 445/2019
385/2019 Zmluva o poskytovaní služby – periskop pre riaditeľov škôl 12.7.2019 385/2019
357/2019 Dohoda o zrušení predkupného práva 21.6.2019 357/2019
349/2019 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 18.6.2019 349/2019
294/2019 Nájomná zmluva na automobil 25.5.2019 294/2019
258/2019 Zmluva na dodávku ovocia zeleniny a výrobkov z nich 2.5.2019 258/2019
254/2019 Zmluva č.39 526 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 29.4.2019 254/2019
248/2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 26.4.2019 248/2019
229/2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.4.2019 229/2019
228/2019 Zmluva o dielo 12.4.2019 228/2019
225/2019 Zmluva o nájme plochy na umiestnenie reklamy 12.4.2019 225/2019
217/2019 Zmluva o dielo č.20180703 1.4.2019 217/2019
206/2019 Zmluva o dielo 29.3.2019 206/2019
177/2019 Zmluva o prenájme reklamného priestoru 15.3.2019 177/2019
165/2019 zmluva o vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemkom 5.3.2019 165/2019
126/2019 Zmluva o reklame 15.2.2019 126/2019
115/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena 11.2.2019 115/2019
113/2019 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 11.2.2019 113/2019
96/2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 7.2.2019 96/2019
44/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 25.1.2019 44/2019
25/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.1.2019 25/2019
19/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 14.1.2019 19/2019
14/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.1.2019 14/2019
11/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.1.2019 11/2019
7/2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústav 10.1.2019 7/2019