Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry obce Turčianska Štiavnička:
http://www.rzof.sk/turcianska_stiavnicka

Zmluvy a objednávky zverejnené v roku 2020:

Zmluvy
Zmluva číslo: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Zobraziť zmluvu:
723/2020 Zmluva o dielo 28.12.2020 723/2020
722/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 28.12.2020 722/2020
707/2020 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Turčianska Štiavnička uzatvorenej dňa 31.1.2020 16.12.2020 707/2020
693/2020 Mandátna zmluva 14.12.2020 693/2020
682/2020 Zmluva o výpožičke 10.12.2020 682/2020
639/2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 30.11.2020 639/2020
612/2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 16.11.2020 612/2020
611/2020 Dohoda č.20/23/010/34 o pomoci v hmotnej núdzi 5.11.2020 611/2020
609/2020 Kúpna zmluva 5.11.2020 609/2020
599/2020 Zmluva o nájme bytu 28.10.2020 599/2020
597/2020 Zmluva o dielo č.1431/2020 28.10.2020 597/2020
593/2020 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy:KŽP-PO4-SC431-2017-19/G950 27.10.2020 593/2020
531/2020 Kúpna zmluva 2.10.2020 531/2020
529/2020 Zmluva o poskytovaní služieb 1.10.2020 529/2020
528/2020 Zmluva I-19/2020 o postúpení práv a povinností investora 1.10.2020 528/2020
486/2020 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003186 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 4.9.2020 486/2020
484/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G950 4.9.2020 484/2020
415/2020 Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov 15.7.2020 415/2020
385/2020 Zmluva o servisnej službe 29.6.2020 385/2020
376/2020 Zámenná zmluva 25.6.2020 376/2020
349/2020 Dohoda o poskytovaní služieb reklamy 8.6.2020 349/2020
334/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 8.6.2020 334/2020
330a/2020 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 2.6.2020 330a/2020
303/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 22.5.2020 303/2020
300/2020 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Turčianska Štiavnička 21.5.2020 300/2020
298/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/G950 21.5.2020 298/2020
293/2020 Zmluva o reklame 19.5.2020 293/2020
284/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.5/2019 uzavretej dňa 17.10.2019 18.5.2020 284/2020
271/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.5/2019 uzavretej dňa 17.10.2019 11.5.2020 271/2020
270/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.5/2019 uzavretej dňa 17.10.2019 11.5.2020 270/2020
249/2020 Zmluva o dielo 24.4.2020 249/2020
198/2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete 30.3.2020 198/2020
197/2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete 30.3.2020 197/2020
178/2020 Zmluva č.320 0642 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 18.3.2020 178/2020
170a/2020 Zmluva o propagácii a reklame 13.3.2020 170a/2020
144/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 2.3.2020 144/2020
143/2020 Nájomná zmluva na automobil 28.2.2020 143/2020
139/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 26.2.2020 139/2020
105/2020 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 12.2.2020 105/2020
84/2020 Dodatok č.4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 5.2.2020 84/2020
61/2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 24.1.2020 61/2020