Úradná tabuľa

Home / Zverejňovanie / Úradná tabuľa


Názov: Dátum zverejnenia: Zobraziť:
Dodatočné povolenie stavby 14.7.2021 zobraziť PDF
Individuálna výročná správa Obce Turčianska Štiavnička za rok 2020 15.6.2021 zobraziť PDF
Záverečný účet Obce Turčianska Štiavnička za rok 2020 15.6.2021 zobraziť PDF
Verejná vyhláška 7.5.2021 zobraziť PDF
úroveň vytriedenia KO 2020 1.3.2021 zobraziť PDF
Verejná vyhláška 79-2021 23.2.2021 zobraziť PDF
Verejná vyhláška 7.12.2020 zobraziť PDF
Registračný list Územný plán obce Turčianska Štiavnička ÚPD 10.7.2020 zobraziť PDF
VZN o záväz častiach Územný plán obce Turčianska Štiavnička 19.6.2020 zobraziť PDF priloha 1 priloha 2
Záverečný účet obce za rok 2019 15.6.2020 zobraziť PDF
Oznámenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadov na skládke 24.2.2020 zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 16.11.2019 zobraziť PDF
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 15.11.2019 zobraziť PDF
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – programovacie obdobie 2018 – 2027 28.10.2019 zobraziť PDF
Oznámenie o doručení žiadostí VOĽBY POŠTOU pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020… 18.10.2019 zobraziť PDF
Stavebné povolenie / rekonštrukcia miestnej komunikácie 26.8.2019 zobraziť PDF
Stavebné úpravy objektu kultúrny dom… zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 13.11.2016 zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 29.11.2017 zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 19.11.2018 zobraziť PDF
plán kontrol.činnosti-HK 2017 30.11.2016 zobraziť PDF
plán kontrol.činnosti-HK 2018 14.12.2017 zobraziť PDF
plán kontrol.činnosti-HK 2019 12.12.2018 zobraziť PDF
Záverečný účet obce za rok 2017 23.5.2018 zobraziť PDF
Záverečný účet obce za rok 2018 29.4.2019 zobraziť PDF