Úradná tabuľa

Home / Zverejňovanie / Úradná tabuľa


Názov: Dátum zverejnenia: Zobraziť:
Verejná vyhláška 7.5.2021 zobraziť PDF
úroveň vytriedenia KO 2020 1.3.2021 zobraziť PDF
Verejná vyhláška 79-2021 23.2.2021 zobraziť PDF
Verejná vyhláška 7.12.2020 zobraziť PDF
Registračný list Územný plán obce Turčianska Štiavnička ÚPD 10.7.2020 zobraziť PDF
VZN o záväz častiach Územný plán obce Turčianska Štiavnička 19.6.2020 zobraziť PDF priloha 1 priloha 2
Záverečný účet obce za rok 2019 15.6.2020 zobraziť PDF
Oznámenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadov na skládke 24.2.2020 zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 16.11.2019 zobraziť PDF
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 15.11.2019 zobraziť PDF
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – programovacie obdobie 2018 – 2027 28.10.2019 zobraziť PDF
Oznámenie o doručení žiadostí VOĽBY POŠTOU pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020… 18.10.2019 zobraziť PDF
Stavebné povolenie / rekonštrukcia miestnej komunikácie 26.8.2019 zobraziť PDF
Stavebné úpravy objektu kultúrny dom… zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 13.11.2016 zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 29.11.2017 zobraziť PDF
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 19.11.2018 zobraziť PDF
plán kontrol.činnosti-HK 2017 30.11.2016 zobraziť PDF
plán kontrol.činnosti-HK 2018 14.12.2017 zobraziť PDF
plán kontrol.činnosti-HK 2019 12.12.2018 zobraziť PDF
Záverečný účet obce za rok 2017 23.5.2018 zobraziť PDF
Záverečný účet obce za rok 2018 29.4.2019 zobraziť PDF